02ikona Kalibracja oraz wektoryzacja map

Jesteś architektem projektującym budynki, hale lub innego rodzaju inwestycję?
A może jesteś projektantem zajmującym się przyłączami oraz sieciami uzbrojenia terenu?
Jeżeli tak, ta oferta skierowana jest właśnie do Ciebie.
Kalibracja oraz wektoryzacja map

Wektoryzacja map związana jest ściśle z pojęciem mapy analogowej. Mapa analogowa to mapa w postaci rysowanej lub drukowanej, wniesiona na papier, folię, podkład ozalidowy lub matrycę. Jakość i czytelność map analogowych uzależniona jest między innymi od zagęszczenia szczegółów terenowych na danym terenie, ale nie bez znaczenia są również zdolności manualne osoby mapę kreślącej. W obecnych czasach mapy analogowe będące częścią zasobu geodezyjnego, ulegają systematycznej digitalizacji. Digitalizacja to proces przekształcenia map analogowych do postaci cyfrowej przy użyciu digitizera lub skanowania i wektoryzacji. Proces ten musi być realizowany przez osoby z doświadczeniem, potrafiące czytać mapy i interpretować ich treść.

Projektowanie na skanie mapy analogowej jest dla projektantów i architektów pewnego rodzaju wyzwaniem a momentami nawet problemem. Powodów tego stanu rzeczy jest kilka:

  • mapa analogowa może być mapą nieczytelną,
  • mapa analogowa może być mapą pozbawioną właściwej skali (niekartometryczną).

Projektowanie na niekartometrycznej mapie analogowej, przekształconej do postaci cyfrowej jest podstawowym błędem popełnianym przez projektantów, architektów a momentami również samych geodetów. Właściwa skala mapy, na której pracuje Zamawiający jest sprawą fundamentalną, lecz zazwyczaj bagatelizowaną. W skrajnych przypadkach, może dojść do sytuacji, iż projektowany budynek nie zmieści się na działce inwestora.
Zeskanowaną oraz skalibrowaną mapę analogową można w dalszej kolejności poddać procesowi wektoryzacji. Nie jest to proces powszechny, ale stosowany i realizowany na specjalne zamówienie projektantów, architektów lub samych inwestorów. W ramach wektoryzacji obraz rastrowy (zeskanowana i skalibrowana mapa analogowa) zostaje przekształcony w wektorowy. W efekcie otrzymujemy czytelną numeryczną mapę opracowywanego terenu. Wektoryzacja map jest procesem bardzo pracochłonnym oraz długotrwałym, gdyż każdy element mapy analogowej musi zostać zastąpiony swoim wektorowym odpowiednikiem. W efekcie finalnym Zamawiający otrzymuje mapę numeryczną typu Cad na którą składają się obiekty liniowe, punktowe, powierzchniowe oraz tekstowe w pełni edytowalne. Na specjalne zamówienie klienta wektoryzowane mapy mogą być dodatkowo wsparte terenowymi pomiarami uzupełniającymi.

Firma PanGeodeta oferuje:

  • skanowanie map analogowych do postaci cyfrowej
  • kalibracjęto proces zmierzający do doprowadzenia zeskanowanej mapy analogowej, do właściwej skali oraz zlokalizowania jej we właściwym miejscu w geodezyjnym układzie odniesienia. zobacz w słowniku zeskanowanych map analogowych (doprowadzenie map do właściwej skali oraz globalnego układu współrzędnych)
  • wektoryzację map analogowych
  • realizację pomiarów uzupełniających w ramach wektoryzowanych map
Czas realizacji
Czas realizacji

Czas realizacji, podobnie jak koszt, uzależniony jest od wielkości zamówienia oraz poziomu skomplikowania samych map.

Koszt realizacji
Koszt realizacji

Koszty realizacji określane są indywidualnie i są uzależnione od ilości kalibrowanych oraz wektoryzowanych map a także od zagęszczenia sytuacji terenowej. Inaczej wyceniane są mapy realizowane pod inwestycje trasowe, poza terenami zainwestowanymi, a inaczej mapy w centrach miast.

Zobacz przykładowe mapy do celów projektowych:
skan mapy analogowej

skan mapy analogowej

mapa po wektoryzacji

mapa po wektoryzacji