03ikona Pomiary elewacji budynków

Firma PanGeodeta posiada w swojej ofercie pomiary zmierzające do sporządzenia rzutów elewacji budynków. Prace realizujemy dla architektów, konserwatorów, firm remontowych oraz administratorów budynków.
Produktem finalnym wykonanych pomiarów jest plik wektorowy, będący rzutem elewacji na płaszczyznę odniesienia równoległą do ściany budynku.

Pomiary elewacji budynków

Sporządzone rysunki zawierają informacje o:

  • Obrysie elewacji
  • Otworach drzwiowych i okiennych
  • Rynnach
  • Balkonach i parapetach
  • Sztukateriach oraz innych elementów istotnych dla zamawiającego

Finalne rysunki mogą posłużyć Zamawiającemu m.in. do:

  • Oceny kosztów remontu
  • Sporządzenia projektu nowej elewacji
  • Sporządzenia projektu remontu istniejącej elewacji
  • Sporządzenia kompletnej dokumentacji dla budynku