01ikona Pomiary powykonawcze

Wybudowałeś / wybudowałaś budynekzgodnie z obowiązującymi przepisami prawa właściciel oraz użytkownik wieczysty działki są zobligowani do informowania Starosty Powiatowego o wszelkich zmianach związanych z prowadzonym Zasobem Ewidencji Gruntów i Budynków, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia, kiedy zmiana nastąpiła. Jedną z pierwszych zmian o jakich właściciel powinien poinformować Starostę Powiatowego jest fakt rozpoczęcia budowy. Geodeta po przyjęciu zlecenia ujawni w Ewidencji Gruntów i Budynków pomierzony budynek w budowie.zobacz w słowniku lub inny obiekt budowlany? Chcesz zgłosić zakończoną inwestycję do odbioru w Nadzorze Budowlanym?
Będziesz potrzebował / potrzebowała do odbioru geodezyjną mapę powykonawcząmapa będąca finalnym produktem, wykonanych przez geodetę uprawnionego, powykonawczych pomiarów geodezyjnych. Jest dokumentem niezbędnych do odbioru inwestycji w Nadzorze Budowlanym. zobacz w słowniku.
Zleć jej wykonanie firmie PanGeodeta, która wykona ją rzetelnie i bez zbędnej zwłoki!!

Zanim zadzwonisz do geodety uprawnionego upewnij się czy:

 • budynek posiada już ostateczny kształt, w tym czy został już w całości ocieplony
 • zostały wykonane wszystkie obiekty towarzyszące budynkowi tzn. schody, podesty, tarasy,
 • zostały zrealizowane tereny utwardzone znajdujące się w projekcie budowlanym (podjazdy, miejsca parkingowe itp.)
 • zostały zrealizowane wszystkie przyłącza zgodnie z Projektem Budowlanym (energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, opcjonalnie gazowe)

FAQ - Pytania i odpowiedzi

 • Wybudowałem / wybudowałam budynek, ale nie mam jeszcze wykonanego tarasu, schodów, podjazdów. Czy mogę zgłaszać na tym etapie inwestycję do odbioru?
 • Wybudowałem / wybudowałam budynek wraz z obiektami towarzyszącymi, ale jeszcze nie mam zrealizowanych terenów utwardzonych. Podjazdy są z drogiej kostki kamiennej i mam zamiar zrealizować je za kilka miesięcy. Czy mogę zgłaszać budynek do odbioru?
zobacz odpowiedzi na pytania
Pomiary powykonawcze

Dzwoniąc do geodety miej przygotowane:

 • dane lokalizujące przedmiot zlecenia tzn. nazwę obrębu ewidencyjnego, numer działki, adres
 • projekt budowlany domu lub innego obiektu budowlanego
 • kserokopię Decyzji Pozwolenie na Budowę

Etapy realizacji zlecenia:

 • uzgodnienie dogodnego terminu spotkania w siedzibie firmy PanGeodeta, w celu określenia zakresu prac, ceny usługi, podpisania zlecenia, uregulowanie zaliczki w kwocie 30% wartości zlecenia (na poczet kosztów zgłoszenia pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)
 • zgłoszenie przez geodetę uprawnionego pracy geodezyjnej w odpowiednim miejscowo Miejskim lub Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • wizyta uprawnionego geodety na działce Zleceniodawcy celem dokonania niezbędnych pomiarów powykonawczych
 • sporządzenie dokumentacji geodezyjnej z pomiaru powykonawczego i przekazanie jej do właściwego miejscowo Powiatowego / Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • kontrolna dokumentacji geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przez dział weryfikacji dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
 • po sporządzeniu pozytywnego protokołu weryfikacji i opłaceniu należnych opłat, geodeta odbiera z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej opatrzone klauzulami mapy powykonawczej.

FAQ - Pytania i odpowiedzi

 • Czy istnieje możliwość wyznaczenia innego miejsca spotkania niż siedziba firmy PanGeodeta?
 • Co powinienem / powinnam zabrać ze sobą na spotkanie z geodetą uprawnionym?
 • Czy podpisanie zlecenia na realizację pomiaru powykonawczego jest jednoznaczne z natychmiastową wizytą geodety na działce?
 • Czy geodeta ponosi koszty związane ze zgłoszeniem pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej?
 • Czy powinienem / powinnam być obecna na działce podczas pomiarów wykonywanych przez geodetę?
 • Jakie dokumenty geodeta przekazuje do podpisania klientowi podczas swojej wizyty na działce?
 • W jakim celu jest przeprowadzana weryfikacja przekazanej dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 • Jaki jest czas oczekiwania na weryfikację dokumentacji geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej?
 • W ilu egzemplarzach sporządza się mapę powykonawczą?
 • Kiedy należy uregulować płatność za zleconą mapę z pomiarem powykonawczym?
zobacz odpowiedzi na pytania

PanGeodeta w ramach zleconego pomiaru powykonawczego budynku STANDARDOWO oferuje:

 • pomiar powykonawczy budynku
 • pomiar powykonawczy obiektów towarzyszących budynkowi tzn. schody, tarasy itp.
 • pomiar powykonawczy zagospodarowania terenu będącego przedmiotem Projektu Budowlanego
 • pomiar powykonawczy przyłączy
 • wypełnienie druku INFORMACJA GEODETYoświadczenie wystawiane przez uprawnionego geodetę, informujące o tym czy inwestycja została zrealizowana zgodnie z Projektem Budowlanym, czy też w trakcie budowy wprowadzone zostały zmiany w stosunku do Projektu Budowlanego zatwierdzonego ostateczną decyzją Pozwolenie na Budowę.zobacz w słowniku – DO DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ wymaganego w art.57 ust.1 pkt.5 Ustawy Prawo Budowlane, będącego częścią dokumentacji składanej w Nadzorze Budowlanym po zakończeniu budowy
 • pomoc przy sporządzeniu Wniosku o dokonanie zmian w Ewidencji Gruntów i Budynkówwłaściciel oraz użytkownik wieczysty działki są zobligowani do informowania Starosty Powiatowego o wszelkich zmianach związanych z prowadzonym Zasobem Ewidencji Gruntów i Budynków, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia, kiedy zmiana nastąpiła. Strony informują Starostę wypełniając specjalny druk urzędowy.zobacz w słowniku
 • wpis do dziennika budowy o dokonaniu pomiaru powykonawczego
Czas realizacji
Czas realizacji

Czas wykonania mapy powykonawczej jest uzależniony od wielkości inwestycji oraz sprawności działania administracji publicznej w danym powiecie. Przeciętny czas oczekiwania w powiecie oławskim:

 • domek jednorodzinny – 14-21 dni
 • przyłącza – 14-21 dni

Czas realizacji pomiaru powykonawczego dużych obiektów określany jest indywidualnie po przedłożeniu Projektu Budowlanego.

Koszt realizacji
Koszt realizacji

Koszt sporządzenia mapy z pomiaru powykonawczego określany jest indywidualnie dla każdego zapytania ofertowego i uzależniony jest od wielkości inwestycji. Koszt określany jest z góry po przedstawieniu przez potencjalnego Zleceniodawcę Projektu Budowlanego.

Kolejny krok
Kolejny krok
 • Wykonaliśmy dla Ciebie mapę do celów projektowych.
 • Pomogliśmy w realizacji projektu.
 • Wytyczyliśmy budynek w terenie
 • dokonaliśmy pomiarów powykonawczych niezbędnych do odebrania budynku / inwestycji w Nadzorze Budowlanym

W kolejnym kroku pomożemy Ci w: