08ikona Polityka prywatności

Jeżeli tutaj trafiłeś, to znaczy, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony https://PanGeodeta.pl

Usługi oferowane przez naszą stronę, czyli https://PanGeodeta.pl mają charakter komercyjny, dlatego też bardzo ważne są dla nas kwestie związane z Twoją prywatnością i bezpieczeństwem.

Administratorem strony jak i twoich danych osobowych jest PanGeodeta – Konrad Szubart, ul. Pionierów 6/5, 52-112 Wrocław, Polska, NIP: 8971634332
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres biuro@PanGeodeta.pl

Skrócona wersja polityki zwierająca najważniejsze informacje.

Dbamy o Twoją prywatność, ale również o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

 • Zawierając z nami umowę lub kontaktując się z nami, przekazujesz swoje dane osobowe, które pozostaną poufne, bezpieczne oraz nie będą udostępniane jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usługi Google Analytics.
 • Możemy prowadzić działania remarketingowe z wykorzystaniem Google AdWords. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google związane z usługą Google AdWords.
 • Możemy Wyposażać stronę w moduły społecznościowe, co może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies operatorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Google+.
 • Wykorzystujemy pliki cookie własne, dla usprawnienia działania naszej strony.

Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, poniżej przedstawiamy dalej idące szczegóły.

Dane osobowe
Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Konrad Szubart, ul. Pionierów 6/5, 52-112 Wrocław, Polska, NIP: 8971634332, działając jako przedsiębiorca pod firmą PanGeodeta Konrad Szubart (dalej jako: Administrator).

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są poniżej odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

 • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO), kontaktując się z nami pod adresem e-mail biuro@PanGeodeta.pl albo w innej dogodnej dla Ciebie formie. Możemy odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez nas danych. Przykładowo, możemy odmówić Ci natychmiastowego usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Ciebie zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej z nami umowy.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednak niezbędne, by zawrzeć umowę czy też skontaktować się z nami. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych danych osobowych, a także zapewniamy podjęcie stosownych środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
- Biuro Rachunkowe INCOME F.P.U.H Magdalena Laferi; ul. Księdza Prałata F.Kutrowskiego 41; 55-200 Oława

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Umowa
Zawierając umowę musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do jej zawarcia i realizacji, w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu. Podstawą prawną i celem przetwarzania danych osobowych zawartych w umowie jest jej wykonanie zgodnie z treścią. Przekazane nam dane zostaną zapisane w bazie i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy. Każda zawarta umowa i związane z nią dane odnotowywana jest jako odrębna pozycja w bazie.

Rozliczenia
Jeżeli w związku ze złożonym zamówieniem, wystawiamy fakturę albo inny dokument księgowy, to w tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do tej czynności. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia dokumentu księgowego. Wspomniane dokumenty uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane będą przetwarzane dla celów księgowych przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Kontakt e-mailowy
Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. W treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu. Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Powiadomienia telefoniczne
W związku prowadzoną działalnością geodezyjną możemy wysyłać przypomnienia o nadchodzących spotkaniach w formie wiadomości SMS oraz kontaktować się z Tobą telefonicznie. W tym celu przetwarzane są dane w zakresie numeru telefonu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy.

Pliki cookies i inne technologie śledzące
Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.
Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają nam:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego oczekujesz,
 • korzystać z mechanizmu odzyskiwania porzuconych koszyków,
 • korzystać z narzędzi analitycznych,
 • korzystać z narzędzi marketingowych, w tym remarketingowych,
 • zapewniać korzystanie z funkcji społecznościowych.

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.

Zgoda na cookies
Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne
Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu prawidłowego działania strony.
Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka
Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usługi Google Analytics.

Marketing
Korzystamy z narzędzi marketingowych zapewnianych przez serwis Facebook, co wiążę się z wykorzystaniem plików cookies firmy Facebook, w szczególności Pixela Facebooka. Stosujemy również działania remarketingowe z wykorzystaniem sieci Google AdWords, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google związanych z usługą Google AdWords.

Funkcje społecznościowe. Zastrzegamy sobie możliwość wyposażenia strony w moduły społecznościowe, co może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies operatorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Google+.

Logi serwera
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.