04ikona Rozgraniczenia nieruchomości

Zgodnie z Art.39 Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzania postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia.
Jeżeli w toku prac geodezyjnych związanych ze wznowieniem znaków granicznych okaże się, że nie ma możliwości wznowienia znaków granicznych w ich pierwotnym położeniu, geodeta powinien poinformować zainteresowane strony o potrzebie złożenia stosownego wniosku o rozgraniczenie nieruchomości.

W związku z powyższym, geodeta przyjmujący zlecenie dotyczące wznowienia znaków granicznych, nie może z góry założyć, iż przeprowadzenie kosztownego rozgraniczenia będzie konieczne. Wiedza ta pojawia się w toku analizy dokumentów otrzymanych z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W podobnej sytuacji jest sam zainteresowany właściciel działki zlecający wznowienie znaków granicznych.

Postępowanie rozgraniczeniowe prowadzą wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast. To oni, w formie postanowienia, po przeanalizowaniu dowodów, wyrażają zgodę na jego przeprowadzenie.

Czas realizacji
Czas realizacji

Czas przeprowadzenia rozgraniczenia ustalany jest indywidualnie i uzależniony jest od stopnia trudności i zawiłości zlecenia.

Koszt realizacji
Koszt realizacji

Koszt rozgraniczenia ustalany jest indywidualnie i uzależniony jest od stopnia trudności i zawiłości zlecenia.