07ikona
PanGeodeta

Firma „PanGeodeta” to rzetelny, fachowy i uczciwy produkt na mapie polskiego rynku geodezyjnego. PanGeodeta, czyli ja, Konrad Szubart, urodzony Roku Pańskiego 1980, geodeta z powołaniem realizujący swój zawód z zamiłowaniem. W branży geodezyjnej od roku 1995, kiedy to swoją życiową przygodę rozpocząłem w Technikum Geodezyjnym we Wrocławiu na ulicy Tęczowej. Technikum Geodezyjne mieszczące się w Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 to matka wielu znakomitych geodetów, kolebka dolnośląskiego nauczania zawodu geodety. Wiedzę praktyczną oraz teoretyczną w przeciągu 5 lat szkoły średniej, zdobywałem pod okiem znakomitego grona pedagogicznego związanego z wrocławskim wykonawstwem geodezyjnym. Okres nauki w Technikum Geodezyjnym to czas, kiedy zdobywana wiedza była w moim życiu jak ziarno rozsypane na żyzny grunt – zakiełkowało utwierdzając mnie w przekonaniu, że obrałem właściwą drogę w życiu. Szkoła przerodziła się w pasję a pasja w sukcesy. W roku 1999, jako uczeń 4 roku wystartowałem w olimpiadzie geodezyjnej zajmując 2 miejsce w etapie zmagań szkolnych. Uzyskany wynik oraz bardzo dobre wyniki w nauce pociągnął za sobą również inny sukces – zostałem stypendystą Premiera Jerzego Buzka. Technikum Geodezyjne utwierdziło mnie w przekonaniu, iż powinienem swoje dalsze życiowe losy związać z zawodem geodety. W roku 2000 PanGeodeta, absolwent Technikum Geodezyjnego wiąże swoje dalsze życiowe losy z Akademią Rolniczą (później Uniwersytetem Przyrodniczym). Jako student studiów zaocznych w tym samym roku podejmuję pracę zawodową, która trwa nieprzerwanie aż do dnia dzisiejszego. Przez okres 4 kolejnych lat mierzę się z wyzwaniem pracy oraz jednoczesnej nauki na studiach wyższych.

W roku 2004 zdobywam tytuł inżyniera na kierunku Geodezja i Kartografia Akademii Rolniczej Wydziału Inżynierii, Kształtowania Środowiska i Geodezji we Wrocławiu. W roku 2006 na studiach wyższych drugiego stopnia Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zdobywam tytuł magistra, kończąc swoją naukową przygodę z wynikiem bardzo dobrym. Kolejne lata, począwszy od roku 2000 to czas zdobywania doświadczenia i wiedzy niezbędnej do przystąpienia do egzaminu państwowego związanego z nadaniem uprawnień zawodowych. Po pozytywnej procedurze weryfikacyjnej oraz zdanym egzaminie państwowym uzyskuję w roku 2010 uprawnienia w zakresie „Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne” uprawniające do wykonywania samodzielnych czynności w dziedzinie geodezji w zakresie 1.
Kolejnym przystankiem na ścieżce doskonalenia zawodowego jest zdobycie w roku 2013 uprawnień zawodowych w zakresie „Rozgraniczenia i podziały nieruchomości (gruntów) oraz porządzanie dokumentacji do celów prawnych” uprawniające do wykonywania samodzielnych czynności w dziedzinie geodezji w zakresie 2.

Geodezja dla mnie to nie tylko zawód, który szlifuję jak przysłowiowy diament od 1995 roku - to sposób na życie.

Prywatnie jestem szczęśliwym mężem oraz ojcem dwóch kochanych, energicznych i bystrych pociech. W wolnym czasie wędruję z aparatem realizując swoją pasję jaką jest fotografia. Uwielbiam jeździć na rowerze i korzystam z dobrodziejstw dwóch kółek również w okresie zimowym trenując na trenażerze.

Firma „PanGeodeta” pracuje na sprzęcie renomowanej firmy LEICA i używa wyłącznie oryginalnego oprogramowania biurowego. Posiadamy m.in. licencje na oprogramowanie C-geo 2019, czy Autocad 2020.

PRZYSIĘGA GEODETY UPRAWNIONEGO

Świadomy praw i obowiązków wynikających z nadanych mi uprawnień zawodowych, zobowiązuję się powierzone mi zadania wykonywać sumiennie i starannie, według najlepszych wzorów sztuki geodezyjnej, przestrzegając zasad etyki zawodowej.

Zobowiązuję się także podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe, a w szczególności nieustannie doskonalić znajomość przepisów prawnych i technicznych, związanych z wykonywaniem prace geodezyjnych i kartograficznych.

Przyrzekam, że poprzez działanie w ramach uprawnień zawodowych będę dążyć do podnoszenia rangi naszego zawodu. Jednocześnie potwierdzam odbiór ŚWIADECTWA Nr 20743 stwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych w geodezji i kartografii.