04ikona Scalenia i podziały

SCALENIE DZIAŁEK CZY POŁĄCZENIE DZIAŁEK?
SCALENIE I PODZIAŁ CZY POŁĄCZENIE I PODZIAŁ?

Niby to samo a jednak zupełnie co innego!!!!

Pojęcie połączenia działek oraz scalenia działek są pojęciami, stosowanymi w potocznym języku w sposób zamienny, pomimo tego, iż są to zupełnie innego rodzaju procedury.

Połączenie działek jest procedurą ewidencyjną zmierzającą do utworzenia jednej nieruchomości na bazie dotychczasowych dwóch lub większej ilości działek.

Działki możemy połączyć, jeżeli:

  • Działki objęte są taką samą formą władania (własność, użytkowanie wieczyste)
  • Działki wpisane są do jednej księgi wieczystej
  • Działki należą do tego samego właściciela bądź użytkownika wieczystego

Więcej informacji na temat połączenia działek oraz ponownego ich podziału można znaleźć w zakładce „połączenia działek i ich ponowny podział”.

Scalenie działek jest procedurą prawną stosowaną na terenach rolnych. Stosowane jest w tercecie z podziałem i wymianą gruntów. Celem scalenia gruntów jest likwidacja rozproszonych dziełek rolnych. Scalenie gruntów polega na wydzieleniu nowych działek ewidencyjnych, o ukształtowaniu bardziej korzystnym w stosunku do pierwotnego układu działek wchodzących w skład gospodarstw rolnych. W rezultacie postępowania scaleniowego dochodzi do zmniejszenia ilości małych, rozproszonych działek i utworzenie działek o większych areałach. W ramach przeprowadzanego scalenia gruntów tworzone są nowe układy komunikacyjne wraz z regulacją stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem. Scalenia są realizowane zazwyczaj na wniosek oraz koszt jednostek samorządu terytorialnegozgodnie z Art.163 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej „Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych”. Od 1999 roku obowiązuje w Polsce podział samorządu terytorialnego na szczeble władzy:zobacz w słowniku.