03ikona Pomiary mas ziemnych

Pomiary mas ziemnych

Każdy proces budowlany wiąże się z mniejszymi lub większymi ruchami ziemią.
Budowa budynku jednorodzinnego generuje nieproporcjonalnie małe ilości przemieszczanej ziemi w stosunku do budowy autostrady. W każdym jednak przypadku, czy to domek jednorodzinny, autostrada, czy innego rodzaju inwestycja, wiedza o objętości mas będzie potrzebna do rozliczeń z firmą budowlaną lub firmą transportową. Firma budowlana będzie zainteresowana ilością wydobytego materiału a firma transportowa jego przewiezioną ilością. Materiałem w procesie budowlanym może być ziemia, kruszywo, żwir itp.

Informację o objętości mas ziemnych lub innego materiału, dostarczy Zleceniodawcy geodeta, po przeprowadzeniu wcześniejszych pomiarów terenowych.

Firma PanGeodeta realizuje pomiary objętości zarówno wykopów jak i nasypów.

Pomiary mas ziemnych mogą być realizowane następującymi metodami:

  • tachimetryczna
  • pomiar GPS
  • niwelacja siatkowa
  • niwelacja punktów rozproszonych
  • niwelacja przekrojów
  • skaning laserowy
  • pomiar fotogrametryczny za pomocą dronów

Dobór technologii pomiaru uzależniony jest od specyfiki oraz wielkości mierzonego obiektu i dobierany indywidualnie od potrzeb.