04ikona Dokumentacja do celów prawnych

Geodeta w zależności od posiadanych uprawnień geodezyjnych może wykonywać prace o różnym charakterze. Aby uzyskać uprawnienia geodeta musi się wykazać niezbędnym doświadczeniem oraz zdać z wynikiem pozytywnym egzamin na szczeblu państwowym.

Zakres 1 upoważnia geodetę uprawnionego do:

 • Wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych
 • Wykonywania geodezyjnych pomiarów realizacyjnych
 • Wykonywania pomiarów inwentaryzacyjnych

Zakres 2 upoważnia geodetę uprawnionego do:

Firma PanGeodeta wykonuje na zlecenie Zamawiającego mapy z projektem podziału nieruchomości służące do:

 • zniesienia współwłasności,
 • przeprowadzenia transakcji kupna – sprzedaży,
 • przeprowadzenia transakcji darowizny
 • innych celów

Firma PanGeodeta realizuje mapy do celów sądowych, służące do:

 • stwierdzenia zasiedzenia
 • działu spadku
 • zniesienia współwłasności
 • ustalenia służebności

W ramach innych opracowań do celów prawnych firma PanGeodeta realizuje: