04ikona Połączenie działek i ich ponowny podział

Jeżeli jesteś właścicielem działki bądź jej użytkownikiem wieczystym, przysługuje Ci prawo rozporządzania własnym gruntem w granicach obowiązujących przepisów prawa.

W ramach przysługującego Ci prawa możesz własne grunty sprzedać, wydzierżawić, darować itp. Takie same prawa do decydowania o własnej własności przysługują właścicielowi jak i współwłaścicielom działek, w sytuacji, gdy jest ich kilku.

Firma PanGeodeta realizuje podziały nieruchomości zmierzające do:

  • Zniesienia współwłasności
  • Przeprowadzenia transakcji kupna – sprzedaży
  • Przeprowadzenia transakcji darowizny
  • Innych celów

Jeżeli jesteś właścicielem bądź użytkownikiem wieczystym kilku sąsiadujących ze sobą działek i chcesz je wszystkie podzielić w jednym czasie, przed zrealizowaniem podziału należy połączyć ze sobą wszystkie działki w jedną.

Sąsiadujące działki można również podzielić niezależnie, bez łączenia w jedną całość. Jeżeli działki są duże, foremne a kształt i wielkość nowo wydzielanych działek spełnia oczekiwania właściciela i założenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, podziału można dokonać bez wcześniejszego łączenia gruntów.

FAQ - Pytania i odpowiedzi

  • Czy można podzielić sąsiadujące ze sobą działki bez ich wcześniejszego łączenia?
  • Czy połączenie działek a ich scalenie to ta sama procedura?
zobacz odpowiedzi na pytania

Firma PanGeodeta realizuje prace związane z podziałem działek oraz prace związane z połączeniem i ponownym podziałem działek.

Aby połączyć działki a następnie dokonać ich wtórnego podziału, muszą być spełnione warunki:

  • Działki muszą posiadać tą samą formę władania gruntami (własność, użytkowanie wieczyste)
  • Działki muszą mieć tego sam właściciela / współwłaściciela / użytkownika wieczystego
  • Działki muszą być wpisane do jednej Księgi Wieczystej
Więcej informacji na temat podziałów nieruchomości znajdziesz w zakładce podziały nieruchomości.