02ikona Numeryczny model terenu

Projektujesz inwestycję drogową i potrzebujesz wiarygodnego modelu terenu?
Posiadasz kopalnię odkrywkową i chcesz mieć obraz wyrobiska?
Składujesz materiał w hałdach i chcesz mieć jego obraz a także znać jego objętość?

Zadzwoń do firmy PanGeodeta. Zrealizujemy dla Ciebie Numeryczny Model Terenu.
Przy tworzeniu NMT bazujemy na dokładnych bezpośrednich pomiarach terenowych.

Numeryczny model terenu (NMT) – to numeryczny sposób przedstawienia powierzchni terenu na podstawie pomierzonego zbioru punktów XYZ. Model ma za zadanie odtworzyć kształt powierzchni terenu na obszarze objętym opracowaniem.

Mapy do celów projektowych dla firm

Wyróżniany kilka typów NMT:

 • Model typu GRID bazujący na regularnej siatce kwadratów, gdzie punkty XYZ umiejscowione są w miejscach przecięć siatki
 • Model typu TIN bazujący na nieregularnej siatce trójkątów utworzonych z chmury pomierzonych punktów terenowych

Dane do budowy NMT pozyskiwane są za pomocą:

 • Bezpośrednich pomiarów terenowych – metoda dokładna
 • Wektoryzacji map – metoda mało dokładna
 • Pomiarów fotogrametrycznych
 • Lotniczy skaning laserowy

Firma PanGeodeta w ramach zlecenia:

 • Dokona niezbędnych pomiarów terenowych
 • Stworzy Numeryczny Model Terenu
 • Przekaże plik z chmurą pomierzonych punktów XYZ
 • Określi objętość wyrobiska (opcjonalnie)
 • Określi objętość hałdy, nasypu (opcjonalnie)
Czas realizacji
Czas realizacji

Czas realizacji podobnie jak koszt realizacji określany jest indywidualnie w zależności od wielkości zadania oraz poziomu jego trudności.

Koszt realizacji
Koszt realizacji

Koszt określany jest indywidualnie w zależności od wielkości zadania oraz poziomu jego trudności.