03ikona Pomiary suwnic

Posiadasz firmę budowlaną i potrzebujesz nawiązać kontakt z doświadczonymi geodetami?
Realizujesz montaże specjalnych obiektów inżynierskich?
Pomiary suwnic

Bazując na zdobytym doświadczeniu realizujemy:

Dokonujemy pomiarów kontrolnych mających na celu określenie geometrii toru jezdni suwnicowej w płaszczyźnie pionowej oraz poziomej

  • wyniki pomiarów przedstawiamy w formie wykresów wartości poprawek rektyfikacyjnych niezbędnych do wprowadzenia dla zachowania prostoliniowości, właściwego rozstawu szyn oraz prawidłowych wysokości jezdni suwnicowej

Uczestniczymy w procesie montażu jezdni suwnicowej

  • wyznaczamy projektowany przebieg toru jezdni suwnicowej
  • dokonujemy pomiarów kontrolnych montażu jezdni suwnicowej
  • przedstawiamy w formie wykresów, wartości poprawek rektyfikacyjnych niezbędnych do wprowadzenia, dla zachowania prostoliniowości, rozstawu oraz prawidłowych wysokości jezdni suwnicowej
  • dokonujemy ponownego pomiaru kontrolnego jezdni suwnicowej po wprowadzeniu korekt w jej położeniu w płaszczyźnie pionowej oraz poziomej

W ramach zlecenia przekazujemy Zleceniodawcy:

  • wykres różnic wysokości niwelety szyny prawej oraz szyny lewej
  • wykres różnic wysokości niwelet szyn w przekrojach poprzecznych jezdni suwnicowej
  • wykres przekrojów podłużnych szyny prawej oraz szyny lewej
  • wykres odchyłek rozstawu szyny prawej oraz szyny lewej (różnica rozpiętości)
  • odchyłki od średniej osi dla obu szyn suwnicy (położenie w płaszczyźnie poziomej)
W rezultacie zrealizowanych pomiarów, Zleceniodawca otrzymuje od firmy PanGeodeta kompletny operat pomiarowy, zawierający wyniki pomiarów przedstawionych w formie wykresów, na podstawie których można dokonać oceny stanu przedmiotowej suwnicy.