04ikona Mapy do ustalenia służebności

Jesteś właścicielem działki, która nie posiada dostępu do drogi publicznej?
Przez Twoją nieruchomość przechodzą sieci przesyłowe?
Firma PanGeodeta wykonuje mapy do ustalenia służebności gruntowych.

Jest to jedno z opracowań geodezyjnych do celów prawnych. Wykonywane jest ono w formie graficznej na podkładzie mapowym. Geodeta wrysowuje na mapie przebieg służebności gruntowej wraz z podaniem jej szerokości.

Firma PanGeodeta wykonuje mapy do ustalenia służebności gruntowych na potrzeby:

  • Notariusza – przy dobrowolnym ustanowieniu służebności gruntowych
  • Sądu – przy sądownym, a więc przymusowym ustanowieniu służebności gruntowych
  • Podziału nieruchomości
  • Przesyłu

Mapy do ustalenia służebności

Ustanowienie służebności polega na przyznaniu właścicielowi nieruchomości władnącej prawa korzystania z nieruchomości sąsiedniej (nieruchomości obciążonej).
Nieruchomością władnącą jest nieruchomość nie posiadająca dostępu do drogi publicznej.
Nieruchomością obciążoną jest nieruchomością znajdującą się pomiędzy nieruchomością władnącą a drogą publiczną.
Właściciel działki nie posiadający dostępu do drogi publicznej ma prawo do ustanowienia służebności przejścia oraz przejazdu przez nieruchomość sąsiednią w celu zapewnienia tego dostępu.
Służebność może zostać ustanowiona dobrowolnie, kiedy to właściciel działki władnącej oraz właściciel działki obciążonej, w drodze umowy cywilno-prawnej, u notariusza określą jej przebieg. Strony mogą ustalić również odpłatne korzystanie z ustanowionej służebności.

W sytuacji, gdy strony nie mogą dojść do porozumienia w kwestii ustanowienia służebności gruntowej, sprawę może rozpatrzeć sąd.

Pojęcie służebności gruntowej jest bardzo ściśle związane również z podziałami nieruchomości. Jednym z warunków jakie muszą zostać spełnione, aby można było zrealizować podział działki jest dostęp każdej z nowo wydzielanych działek do drogi publicznej.
Zgodnie z Ustawą o Gospodarce Nieruchomościami dostęp do drogi publicznej może być zapewniony poprzez wydzielenie wewnętrznej drogi dojazdowej lub przez ustanowienie odpowiednich służebności drogowych.

W prawie oprócz wspomnianej powyżej służebności gruntowej funkcjonuje jeszcze pojęcie służebności osobistej oraz służebności przesyłu.
Zgodnie z Kodeksem Cywilnym Art.305 właściciel nieruchomości może żądać od zarządcy sieci przesyłowej odpowiedniego wynagrodzenia w zamian za ustanowienie służebności przesyłu.
Firma PanGeodeta w ramach zlecenia określi zasięg korzystania ze służebności przesyłu.