03ikona Pomiary pionowości szachtów windowych

Pomiary pionowości szachtów windowych

Firma PanGeodeta realizuje prace polegające na:

  • sprawdzeniu pionowości istniejących szachtów windowych (przed montażem dźwigu)
  • wyznaczeniu projektowanego położenia szachtu windowego na kondygnacjach powtarzalnych

W ramach zlecenia realizujemy:

  • w procesie sprawdzenia: wykresy odchyłek od pionu, położenia szachtu windowego dla każdej powtarzalnej kondygnacji
  • w procesie wyznaczenia: określenie położenia szalunków przed zabetonowaniem a następnie pionowości szachtu windowego po zabetonowaniu, na każdej powtarzalnej kondygnacji budynku