01ikona Tyczenia przyłączy, sieci uzbrojenia oraz obiektów budowlanych

Posiadasz zatwierdzony projekt budowy przyłączyto fragment sieci uzbrojenia terenu łączący odbiorcę indywidualnego z siecią magistralną lub rozdzielczą.zobacz w słowniku, sieci uzbrojenia terenusą to wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody służące do przesyłania mediów typu woda, gaz, energia elektryczna itp. Do sieci uzbrojenia terenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami zakwalifikowane zostały również podziemne budowle w tym tunele, parkingi zbiorniki itp. Wyróżniamy następujące sieci uzbrojenia terenu:zobacz w słowniku, obiektów budowlanych?
Będziesz potrzebował firmy PanGeodeta do wytyczeniato czynność techniczna wykonywana przez uprawnionego geodetę w terenie, mająca na celu wyznaczenie na gruncie położenia projektowanych elementów.zobacz w słowniku obiektu w terenie.
Tyczenia przyłączy, sieci uzbrojenia oraz obiektów budowlanych

Posiadamy duże doświadczenie w obsłudze oraz w opracowaniu powykonawczej dokumentacji numerycznej niezbędnej do odbioru gazociągów wysokiego ciśnienia u operatora gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia - Gaz-System.

Co przygotować do rozmowy z geodetą?

 • dane lokalizujące przedmiot zlecenia (obręb ewidencyjny, numer działki, ulicę, numer porządkowy budynku)
 • zatwierdzony projekt budowlany
 • decyzje Pozwolenie na budowę

Geodeta po przyjęciu zlecenia tyczenia:

 • zgłasza pracę geodezyjną w Powiatowym / Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • dokonuje wytyczenia przyłącza, sieci uzbrojenia terenu, obiekty budowlanego zgodnie z dostarczonym projektem budowlanym,
 • zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazuje Kierownikowi Budowy szkic wytyczenia w celu akceptacji,
 • dokonuje wpisu w dzienniku budowy informującego o zrealizowanym wytyczeniu,
 • dokonuje pomiaru powykonawczego ułożonej sieci uzbrojenia terenu / przyłącza w wykopie przez zasypaniem,
 • dokonuje pomiaru powykonawczego obiektu budowlanego po zakończeniu jego realizacji,
 • dokonuje wpisu w dzienniku budowy informujące o przeprowadzonym pomiarze powykonawczym,
 • sporządza dokumentację powykonawczą do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • sporządza mapy powykonawcze do potwierdzenia przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
 • wystawia „Oświadczenie geodety o zgodności zrealizowanej inwestycji z projektem”.

FAQ - Pytania i odpowiedzi

 • Czy inwestor lub wykonawca prac budowlanych może samodzielnie wytyczyć w terenie przyłącze, sieć uzbrojenia terenu, obiekt budowlany itd.
 • Co powinienem / powinnam zrobić po ułożeniu sieci uzbrojenia terenu / przyłącza w wykopie?
 • Jakie dokumenty powinienem / powinnam otrzymać od geodety po zakończeniu budowy przyłączy, sieci uzbrojenia terenu, obiektu budowlanego?
 • Czy mapa powykonawcza jest wliczona w cenę tyczenia?
zobacz odpowiedzi na pytania

W ramach zlecenia firma PanGeodeta oferuje:

 • opracowanie projektu do wytyczenia przyłącza / sieci uzbrojenia terenu, obiektu budowlanego (prace analityczne i kameralne przeprowadzane w biurze)
 • wytyczenie przyłącza / sieci uzbrojenia terenu, obiektu budowlanego w terenie
 • pomiar powykonawczy przyłącza / sieci uzbrojenia terenu po ułożeniu w wykopie przed ich zasypaniem
 • szkic z pomiarów terenowych dla zarządcy sieci uzbrojenia terenu
 • mapę powykonawczą potwierdzoną przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej niezbędną do odbioru w instytucjach branżowych
 • oświadczenie geodety o zgodności zrealizowanej inwestycji z projektem
 • wszelkie niezbędne wpisy w dzienniku budowy
Dodatkowo na specjalne zamówienie realizujemy opracowania numeryczne dla instytucji branżowych (np. MPWiK Wrocław) zgodnie ze specyfikacją branżową.
Czas realizacji
Czas realizacji

Czas realizacji waha się w przedziale 14-21 dni i jest uzależniony od sprawności działania Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Firma PanGeodeta realizuje każde zlecenie rzetelnie i bez zbędnej zwłoki.

Koszt realizacji
Koszt realizacji

Koszt realizacji zlecenia jest uzależniony od:

 • ilości przyłączy do pomiaru
 • długości przyłączy do pomiaru
 • długości sieci uzbrojenia terenu podlegającej inwentaryzacji (pomiarowi powykonawczemu)
 • złożoności zlecenia tzn. ilości przyjazdów geodety uprawnionego na budowę

Każde zapytanie ofertowe jest wyceniane indywidualnie w oparciu o przedłożoną dokumentację projektową.