02ikona Pozyskiwanie danych z zasobu geodezyjnego

Jesteś inwestorem zamiejscowym?
Nie chcesz tracić swojego cennego czasu na załatwianie spraw w innej miejscowości?
Potrzebujesz pełnomocnika, który załatwi za Ciebie sprawy urzędowe?

Wychodzimy naprzeciw potrzebom klientów.
Firma PanGeodeta zamówi w imieniu Twoim lub imieniu Twojej firmy materiały niezbędne do realizacji wszelkich projektów oraz dokumenty niezbędne w szeroko rozumianym procesie inwestycyjnym. Działamy w powiecie wrocławskim, średzkim, trzebnickim, oławski, namysłowskim, strzelińskim, brzeskim, oleśnickim, nyskim, opolskim oraz w Mieście Wrocław oraz Opole.

Pozyskiwanie danych z zasobu geodezyjnego

PanGeodeta zrealizuje w Twoim imieniu zamówienia na:

 • Mapy ewidencji gruntów i budynków
 • Wypisy z rejestru gruntów
 • Wypisy z rejestru budynków
 • Wypisy z rejestru lokali
 • Wypisy z kartoteki budynków
 • Wypisy z kartoteki lokali
 • Wypisy i wyrysy (dokumenty niezbędne do notariusza i ksiąg wieczystych)
 • Wypisy z Ksiąg Wieczystych
 • Numeryczne mapy zasadnicze
 • Mapy zasadnicze w postaci drukowanej
 • Wypisy i wyrysy z Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego
 • Inne dokumenty

Zlecając Firmie PanGeodeta pozyskanie dokumentów przygotuj:

 • Zlecenie określające rodzaj zamawianych dokumentów
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania przed Urzędami Administracji Publicznej
 • Numer księgi / ksiąg wieczystych przedmiotowej nieruchomości
 • W przypadku materiałów o charakterze kartograficznym - załącznik graficzny (np. ortofotomapa) określający pożądany zasięg zamówienia

Z uwagi na ochronę danych osobowych informacje pochodzące z wszelkiego rodzaju rejestrów państwowych, w tym dane z zasobów Ewidencji Gruntów i Budynków, zawierające informacje o podmiotach są udostępnione jedynie tym podmiotom lub osobom które wykażą uzasadniony interes prawny w tym zakresie. Podstawą do udostępnienia danych osobowych są między innymi pełnomocnictwa szczególne do określonych czynności.
Dane przedmiotowe, w tym wszelkiego rodzaju mapy i opracowania kartograficzne udostępniane są każdej zainteresowanej stronie i nie wymagają dostarczenia ww. pełnomocnictw.
Czas realizacji
Czas realizacji

Firma PanGeodeta realizuje zamówienia niezwłocznie po przesłaniu zlecenia oraz po uregulowaniu płatności. Płatności za zamawiane dokumenty są pobierane z góry.

Koszt realizacji
Koszt realizacji

Koszt realizacji zamówienia określany jest w każdym przypadku indywidualnie.