03ikona Pomiary wysokości przeszkód terenowych

Pomiary wysokości przeszkód terenowych

Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 2003 roku każdy właściciel działki na którego terenie znajduje się obiekt o wysokości przekraczającej 50 metrów, musi uzyskać decyzję władz cywilnych oraz wojskowych o ewentualnym zakwalifikowaniu go do przeszkód lotniczych.

Przeszkodę lotniczą może stanowić również obiekt niższy, jeżeli znajduje się w miejscu korytarzy powietrznych wydzielonych z otoczenia w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego.

Właściciel zgłaszający przeszkodę, lotniczym władzom cywilnym oraz wojskowym, jest zobligowany do podania w składanym wniosku jej wysokości.

Firma PanGeodeta posiada duże doświadczenie w realizacji tego typu zleceń. Pomiary wykonujemy instrumentami najwyższej klasy, renomowanej firmy LEICA.

W ramach niniejszego asortymentu prac geodezyjnych jesteśmy w stanie określić wysokość każdej przeszkody terenowej, jak i odległość pomiędzy dowolnymi nieruchomymi punktami (obiektami) w przestrzeni.