02ikona Geodezyjna obsługa inwestycji

Niezależnie od tego czy jesteś początkującym deweloperem, czy też rekinem w branży budowlanej, ta oferta jest skierowana właśnie do Ciebie. Firma PanGeodeta to godna zaufania firma geodezyjna, gotowa zrealizować każde wyzwanie w branży budowlanej.

Cechuje nas sumienność oraz dyspozycyjność, cechy tak potrzebne obecnie w branży budowlanej. Jeżeli poszukujesz PARTNERA który poprowadzi Twoją budowę od początku do końca, traktując każde powierzone zadanie poważnie i z należytą starannością to trafiłeś pod właściwy adres.

Geodeci będący częścią firmy PanGeodeta to doświadczeni wykonawcy z niezbędnymi uprawnieniami, pozwalającymi na wykonywanie samodzielnych czynności w dziedzinie geodezji działający w branży nieprzerwanie od 2000 roku.

Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem współpracy z firmą PanGeodeta, umów się telefonicznie bądź mailowo na spotkanie celem omówienia szczegółów. Z szacunku do klienta i do własnego czasu nie wyceniamy zapytań ofertowych kierowanych telefonicznie. Nie uczestniczymy również w konkursach mających na celu wyłonienie najtańszego wykonawcy, ponieważ realizujemy zlecenia w standardach PREMIUM. Wyznajemy zasadę – traktuj drugiego w sposób, w jaki sam chcesz być traktowany.

Co należy przygotować na spotkanie:

 • Projekt budowlany / wykonawczy zamierzenia inwestycyjnego
 • Decyzję Pozwolenie na budowę
 • Projekt w formacie Autocada nagrany na płycie CD lub nośniku pamięci

W ramach kompleksowej obsługi budowy budynku wielokondygnacyjnego realizujemy m.in.:

Geodezyjna obsługa inwestycji
 • Geodezyjne opracowanie projektu budowlanego;
 • Okazanie przebiegu granic bądź wznowienie znaków granicznych;
 • Założenie osnowy realizacyjnej;
 • Założenie reperów roboczych;
 • Pomiary sytuacyjno-wysokościowe przed wykopem (niwelacja terenu);
 • Tyczenie obrysu budynku pod ściągnięcie tzw. warstwy urodzajnej (humusu);
 • Tyczenie wykopu;
 • Pomiar mas ziemnych po zrealizowaniu wykopu;
 • Wytyczenie krawędzi płyty fundamentowej na betonie podkładowym (tzw. chudziaku);
 • Wytyczenie osi głównych budynku na płycie fundamentowej do ułożenia zbrojenia;
 • Pomiar wysokościowy płyty fundamentowej po zabetonowaniu;
 • Wytyczenie osi głównych budynku w garażu (powtarzalne na każdej kondygnacji);
 • Naniesienie reperów roboczych w garażu (powtarzalne na każdej kondygnacji);
 • Pomiar wysokości ułożenia stropu nad garażem przed zabetonowaniem (powtarzalne na każdej kondygnacji);
 • Pomiar wysokości góry stropu nad garażem po zabetonowaniu (powtarzalne na każdej kondygnacji);
 • Pomiar powierzchni mieszkań;
 • Wytyczenie pod korytowanie drogi i chodników;
 • Wytyczenie ustawienia krawężników i obrzeży;
 • Wytyczenie w terenie położenia studni kanalizacyjnych;
 • Wytyczenie w terenie zewnętrznych sieci wodnych i kanalizacyjnych;
 • Sporządzenie szkiców z pomiaru sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej (dla zarządcy sieci);
 • Wytyczenie przebiegów kabli elektroenergetycznych;
 • Wytyczenie przebiegów kabli oświetleniowych;
 • Wytyczenie przebiegu sieci gazowych;
 • Wytyczenie przebiegu sieci ciepłowniczych (centralnego ogrzewania CO);
 • Wytyczenie ogrodzeń;
 • Wytyczenie wjazdów na posesję;
 • Sprawdzenie pionowości szybów windowych;
 • Sprawdzenie pionowości słupów;
 • Podziały nieruchomości (w sytuacji, gdy będą wymagane);
 • Mapa powykonawcza obiektów budowlanych w tym mapa powykonawcza sieci;
 • Sporządzanie niezbędnych wpisów w dzienniku budowy na każdym etapie inwestycji;
 • Przekazanie kierownikowi budowy szkiców z każdego zrealizowanego etapu budowy;
 • Prace geodezyjnej powyżej nie wymienione a wymagane ze względu na specyfikę budowy;
Zakres wykonywanych prac może być różny i zależeć zarówno od rodzaju inwestycji jak i od preferencji kierownika budowy. Kompleksowa obsługa inwestycji jest wyceniana po ustaleniu z inwestorem i kierownikiem budowy zakresu prac.

Firma PanGeodeta bazując na swoim doświadczeniu realizuje kompleksowo inwestycje polegające na budowie:

 • pojedynczych budynków jednorodzinnych;
 • osiedli budynków jednorodzinnych;
 • budynków wielorodzinnych w tym wielokondygnacyjnych;
 • osiedli budynków wielorodzinnych w tym wielokondygnacyjnych;
 • hal produkcyjnych;
 • stacji gazowych w tym stacji gazowych na gazociągach wysokiego ciśnienia;
 • tłoczni gazowych Operatora Gazociągów Przesyłowych Wysokiego Ciśnienia Gaz-System;
 • zespołów zaporowo – upustowych na gazociągach wysokiego ciśnienia;
 • gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia Operatora Gazociągów Przesyłowych Wysokiego Ciśnienia Gaz-System;
 • farm wiatrowych;
 • farm fotowoltaicznych;
 • masztów GSM;
 • sieci uzbrojenia terenu;
 • dróg oraz torowisk tramwajowych;