04ikona Wstępne projekty podziałów nieruchomości

Posiadasz działkę i chcesz dokonać jej podziału na mniejsze części gruntu?
Nie wiesz czy możesz tego dokonać?
Nie wiesz, jak się zabrać do tego tematu lub brakuje Ci na to czasu?

Firma PanGeodeta wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom klientów, realizuje kompleksowo wszystkie czynności zmierzające do zrealizowania podziału nieruchomości. Nie musisz się martwić swoją niewiedzą związaną z przedmiotowym zagadnieniem. Firma PanGeodeta bazując na swoim dużym doświadczeniu zajmie się wszystkim w Twoim imieniu.

W ramach zleconego podziału nieruchomości, przygotujemy za Ciebie wstępny projekt podziału nieruchomości wraz z wnioskiem do Gminy o wydanie zgody na realizację podziału w formie Postanowienia Opiniującego Wstępny Projekt Podziału Nieruchomości.

Przedstawimy Ci kilka rozwiązań związanych z parcelacją Twojej nieruchomości. Doradzimy jakie rozwiązanie będzie w Twoim przypadku rozwiązaniem optymalnym. Pomożemy w podjęciu decyzji jak podzielić działkę, aby była atrakcyjna z punktu widzenia przyszłego nabywcy.

Sporządzając koncepcje podziału bierzemy pod uwagę m.in. zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. Zaprojektujemy układ komunikacyjny pozwalający na dogodny dostęp projektowanych działek do drogi publicznej.

FAQ - Pytania i odpowiedzi

 • Czy można zlecić geodecie sporządzenie wstępnego projektu podziału bez zlecania podziału właściwego?
 • Czy sporządzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości jest usługą płatną?
zobacz odpowiedzi na pytania

Dzwoniąc do geodety miej przygotowane:

 • Dane lokalizujące działkę będącą przedmiotem zlecenia (nazwa obrębu ewidencyjnego, numer działki lub adres)
 • Wypis i Wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego bądź Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu, w sytuacji, gdy była dla działki wydana

W ramach zlecenia firma PanGeodeta oferuje:

 • Pozyskanie z zasobów Ewidencji Gruntów i Budynków wypisu z rejestru gruntów dla działki będącej przedmiotem podziału
 • Pozyskanie z zasobów Ewidencji Gruntów i Budynków mapy ewidencyjnej
 • Pozyskanie z Sądu Wieczystoksięgowego odpisu z Księgi Wieczystej dla działki będącej przedmiotem podziału
 • Analiza zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego bądź Decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
 • Przygotowanie kilku koncepcji podziału działki
 • Sporządzenie mapy ze wstępnym projektem podziału nieruchomości
 • Sporządzenie wniosku o wydanie Postanowienia Opiniującego Wstępny Projekt Podziału Nieruchomości
 • Doradztwo geodezyjno-prawne związane z tematyką podziałów nieruchomości
 • Reprezentowanie klienta przed organami administracji publicznej
 • Sporządzenie pełnomocnictw do reprezentowania właściciela działki przed organami administracji publicznej
Po uzyskaniu w imieniu Klienta, Postanowienia Opiniującego Wstępny Projekt Podziału Nieruchomości, będącego formalną zgodą Gminy na realizację podziału, geodeta rozpoczyna właściwe mu procedury zmierzające do realizacji podziału nieruchomości.
NIE UDZIELAMY PORAD TELEFONICZNYCH !!!
Wszystkie ustalenia przeprowadzamy z kleintem osobiście w biurze firmy PanGeodeta, bądź w przypadkach szczególnych w biurze zleceniodawcy
Czas realizacji
Czas realizacji

Koncepcje podziału działek wraz z analizą zapisów Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego są realizowane przez firmę PanGeodeta poza kolejnością. Wstępne projekty podziału nieruchomości są realizowane przez firmę PanGeodeta niezwłocznie po otrzymaniu niezbędnych dokumentów pochodzących z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Koszt realizacji
Koszt realizacji

Koszty realizacji są określane indywidualnie i są uzależnione od ilości projektowanych do wydzielenia działek gruntu. W trakcie pierwszego spotkania geodeta pobiera zaliczkę w wysokości 30% wartości zlecenia (na poczet kosztów związanych z przygotowaniem kompletu dokumentów).

Kolejny krok
Kolejny krok

Więcej szczegółów znajdziesz w zakładkach: