03ikona Pionowanie konstrukcji

Pionowanie konstrukcji

Elementy konstrukcyjne (słupy), będące częścią obiektu budowlanego, stanowiące podstawę do montażu dachu, posiadają rygorystyczne wymagania związane z bezpieczeństwem całego obiektu.

Firma PanGeodeta realizuje prace związane z pionowaniem konstrukcji w dwojaki sposób:

  • Dokonujemy pomiarów kontrolnych konstrukcji mających na celu sprawdzenie pionowości
  • Bierzemy udział w pracach montażowych, podając w czasie rzeczywistym odchyłki od pionu montowanych elementów konstrukcyjnych

W efekcie finalnym przeprowadzonych pomiarów, geodeta przekazuje Zleceniodawcy szkic zawierający odchyłki elementów konstrukcyjnych oraz linii pionu.