05ikona Wrocław ul. Zaściankowa – podział działki

W ramach zlecenia dokonano podziału działki mieszczącej się we Wrocławiu przy ulicy Zaściankowej. Podział został zrealizowany na zlecenie Spółdzielni Inwalidów SIPRO. Celem podziału było wydzielenie działki na poszerzenie istniejącej drogi dojazdowej. Dokonano wznowienia uszkodzonych znaków granicznych oraz okazania przebiegu granic działki podlegającej podziałowi.

powrót go galerii realizacji