05ikona Wierzbice – fabryka LEONI – geodezyjna obsługa inwestycji

Geodezja obsługa budowy hali przemysłowej oraz budynku biurowego, zlokalizowanych w fabryce kabli LEONI, w miejscowości Wierzbice (gmina Kobierzyce). Realizowana hala została zlicowana dwoma ścianami z istniejącą halą produkcyjną. W ramach zlecenia zinwentaryzowano istniejącą halę produkcyjną w celu wpasowania osi nowej hali w osie hali istniejącej. W trakcie prac terenowych założono geodezyjną osnowę realizacyjną oraz repery robocze. Tyczenia osi głównych hali wykonywano na poziomie fundamentów oraz przed montażem konstrukcji dachu, na górze słupów. W trakcie kilkumiesięcznej obsługi budowy, dokonywano niezbędnych tyczeń oraz pomiarów powykonawczych sieci uzbrojenia terenu.

powrót go galerii realizacji