05ikona Odolanów Tłocznia gazu – geodezyjna obsługa inwestycji

Zadanie związane z budową tłoczni gazu w miejscowości Odolanów, realizowane dla Operatora Sieci Przesyłowych Gaz-System Poznań. W trakcie kilkunastomiesięcznej budowy węzła, realizowano prace związane z tyczeniem oraz inwentaryzacją powykonawczą obiektów systemowych. Zakres prac obejmował budowę nowych budynków, gazociągów wysokiego ciśnienia, zespołów zaporowo-upustowych, systemów sterowania SCADA, systemów ochrony katodowej, zbiornika przeciwpożarowego, kabli telemetrycznych, uziemień, sieci kanalizacyjnych, sieci wodociągowych, sieci elektroenergetycznych, monitoringu stacji. Prace terenowe zostały sfinalizowane przez sporządzenie dokumentacji powykonawczej, w tym map branżowych oraz schematów tłoczni wykonanych zgodnie ze specyfikacją Zamawiającego.

powrót go galerii realizacji