05ikona Kąty Wrocławskie osiedle 4Living – obsługa inwestycji

Geodezyjna obsługa inwestycji związana z budową osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej oraz szeregowej. Inwestycja realizowana na zlecenie firmy deweloperskiej 4Living w miejscowości Kąty Wrocławskie, w kwartale ulic Mireckiego, Lipowej, Tymiankowej oraz Szafranowej. W ramach zlecenia wytyczono położenie projektowanych budynków wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz sieciami uzbrojenia terenu. Na zakończenie każdego etapu prac, dokonywano pomiarów powykonawczych oraz sporządzano niezbędną dokumentację do odbioru inwestycji w Nadzorze Budowlanym.

powrót go galerii realizacji