05ikona Wrocław, ul.Bystrzycka obsługa myjni samochodowej

Geodezyjna obsługa inwestycji związana z budową samoobsługowej myjni samochodowej na ulicy Bystrzyckiej we Wrocławiu, realizowana na zlecenie prywatnego inwestora. W ramach zlecenia założono repery robocze, wytyczono położenie płyty fundamentowej, wytyczono osie główne wiat. W trakcie trwania inwestycji na bieżąco wytyczano sieci uzbrojenia terenu oraz dokonywano ich inwentaryzacji w wykopach przed zasypaniem.

powrót go galerii realizacji